Alt om Båt - Norges største båtportal
Annonser
Annonser
Temaside :

Havneguide for Akershus

Se også webkamera fra havner og marinaer i Norge og utlandet.
Vi samarbeider med Åsmund Tveit i Hallberg - Rassy klubben, og har lagt inn hans havneguide, her på BAAT.no. 
Åsmund Tveit ønsker også innspill fra lesere om flere havnebeskrivelser, samt eventuelle rettinger til de eksisterende. Har du bilder / kart er det også interessant.
Send tips til: Åsmund Tveit
Vi gjør oppmerksom på at hverken vi, Hallberg Rassy klubben eller Åsmund Tveit kan holdes ansvarlig for eventuelle feil / mangler i disse beskrivelsene. De brukes på eget ansvar.
Eventuellt tips oss om andre linker vi også burde ha med ! 


SON
er et koselig sted med 120 gjesteplasser, og havnedybden er 2 - 5 m. Innseilingsforholdene er meget gode. Det er ferskvann, dusj, wc, vaskemaskin, tørketrommel, landstrøm, telefonkiosk, rampe, mastekran, badestrand, foruten luftfylling etter avtale med Son dykkerklubb. Havneprisen er kr 70,- til 110,-. Havenkontoret ved havnesjef Albert Larsen kan nåes på telefon 64958920. Innenfor gangavstand er det motorservice, postkontor med medisinutsalg, bank, matvarebutikker, restauranter, kro, buss og drosje. Marina med div. båtutstyr, kran og slipp.
Artikler:
Båtgjestene i Son gjestehavn er veldig fornøyde.

HALLANGSPOLLEN
er en fin havn, lun for alle vindretninger, men få eller ingen steder å gå med baugen inntil. Det er ett sted innerst i syd-øst, ved et lite skar. Ellers er det fint å ligge på svai, lite bråk og trafikk ihvertfall om natten. God ankringsbunn. Ofte foretrekker jeg Hallangspollen framfor Sandspollen.

Hallangspollen

HÅØYBUKTA
på østsiden av Håøya er en god, liten og koselig havn. Det er ren innseiling. Man kan ligge lang fjellet på østsiden eller med line til land eller til brygge. Det er en stein ved nordenden av brygga.

DRAGSUNDET på vestsiden av Håøya er en fin havn. Gå inn på sydsiden i sundet, langs fjellet. Man kan fortøye til øya med anker akter eller mot fjellet på nordsiden.

KAVRINGEN MARINA  har 10 gjesteplasser, drivstoff, kiosk og mastekran.

Kavringen

MIDDAGSBUKTA er sundet mellom Nordre Langåra og Brønnøya. Man kan ligge på svai, eller man kan fortøye med anker akter og baugline i land langs en lang strekning omtrent der det er satt stenger i fjellveggen for å klatre opp (ved skriften ”Danseuse”). Dette er en meget god havn, særlig ved S vind. Øya har fine stier og en spasertur rundt øya er artig.

Er det N vind kan man legge seg på svai i HESTHAGEBUKTA
, som er nærmeste bukt regnet fra Middagsbukta på Oustøya.

BORØYA
 (nord for Oustøya) finnes to fine havner, både for dagsturer og overnatting nå når Fornebu er nedlagt. Den nordøstlige som er best ved sydlige vinder, egner seg godt til oppankring, dybder 3-4 m ned til 2 m lengst inne i bukta. I den sydvestre går det også fint å legge inntil land på nordsiden av bukta. Dybde 7-9  m. Friområde. (Kilde: Tacita 1999). 

Borøya

 


Lagunen mellom Oustøya, Grimsøya og Kjeholmen kalles DE DØDES TJERN
 og er en fin havn for ankring på svai. Det er intet problem å gå ut Lille Oustsund.

LEANGBUKTA er forbausende fin og lun og rolig, man kan ankre på svai langt inne i bukta i nærheten av bryggene. I syd er det en vik, ERSVIKA , som er meget idyllisk og synes å være fin for ankring på svai.

OKSVAL BÅTHAVN på Nesodden.

Nyheter Artikler Tester

Utvalgte artikler

BÅTNYTTWebkamera

Annonser