Alt om Båt - Norges største båtportal
Annonser
Annonser
Temaside :

Havneguide for Aust-Agder

Se også webkamera fra havner og marinaer i Norge og utlandet.
Vi samarbeider med Åsmund Tveit i Hallberg - Rassy klubben, og har lagt inn hans havneguide, her på BAAT.no. 
Åsmund Tveit ønsker også innspill fra lesere om flere havnebeskrivelser, samt eventuelle rettinger til de eksisterende. Har du bilder / kart er det også interessant.
Send tips til: Åsmund Tveit
Vi gjør oppmerksom på at hverken vi, Hallberg Rassy klubben eller Åsmund Tveit kan holdes ansvarlig for eventuelle feil / mangler i disse beskrivelsene. De brukes på eget ansvar.
Eventuelt tips oss om andre linker vi også burde ha med ! 


Ø av Risør mellom Risøy og Lekerøy er det en fin havn, BOMMEN. Innseiling fra Nord. Brygga langs Risø tilhører Risør Motorbåtforening. Man kan ligge med anker ved 11-tallet, baugline i land i øya Ø av 11-tallet.

RISØR HAVN har mange gjesteplasser. Akvariet ytterst på brygga er vel verdt et besøk.

Risør

NV av Risør går Nordfjorden som skifter navn til Søndeledfjorden. Her er det en fin bukt på N-siden: NARVIKEN . Innseilingen er smal, hold mot østre land. I sundet mot vest er det en stein som normalt er merket med en bøye. Det er en grunne i bukta utenfor odden mot nordvest. Denne grunnen er vanligvis merket med en bøye. Havna er stor og med skogkledde åser, lite bebyggelse. Man kan ligge på svai og det er mange plasser hvor man kan ha anker akterut og baugline i land. Det er ganske dypt i bukta mot vest, og jeg dregget her en gang det blåste en del. Det ser ut til å være bedre ankringsforhold rett inn sundet, foran huset. Her er god holdebunn for ankeret.

SØNDELED har 15 gjesteplasser og drivstoff.

Søndeled

SV av Risør er Sandnesfjorden. En sidefjord N-over, ÅMLAND, er en fin havn for å ankre på svai. Det er langgrundt mot Ø. Havna er lun og idyllisk.

SØRLANDET FERIESENTER i Risør kommune har 25 gjesteplasser og dagligvare.

Syd for Lyngør ligger ASKERØ . På østsiden av denne mot den største øya og på nordenden av den største øya kan man ligge.

NØ på Sandøya ligger det en idyllisk bebyggelse. Den S-lige bebyggelsen heter Klåholmen. Den N-lige under båken heter ØYTANGEN. Det er fint å seile N-over Ø av Sandøya. Hele strekningen viser båker veien. I den N-lige havna (altså Øytangen)er det fint å ligge med anker akter og baugline i land ved den største knausen, men man må unngå vannledninger på bunnen midt i bassenget. Øya er idyllisk med 200 fastboende, hvorav en i Øytangen. Butikk og postkontor finnes ved å følge veien mot den andre siden av øya. På V-siden er det ferjeleie med båtforbindelse til Tvedestrand. 

LILLE BJØNSEKILEN  på NV-spissen av Borøya er en svært god havn. Det går en kabel fra innerst i bukta og inn bukta i syd, begge stedene er merket. Man  kan ligge på svai, eller fortøye med anker akter og  baugline i land både opp mot halvøya innerst og mot land mot nord like etter innseilingen. Man kan også ligge langs fjellveggen mot nord like etter innseilingen dersom man har kulefendere. Dette er nok en av kystens fineste havner.

Bjønsekilen

Bjønsekilen                   
                                             

BORØYKILEN ligger på sydøstsiden av Borøya. Man kan gå innover i kilen og ha baugline i land både på østsiden og på vestsiden av den lille øya øst for 4-tallet. Se opp for en avløpsledning midt i kilen når du slipper ankeret. 

DYPVÅG er en fin havn. På kartet er det på V-siden tegnet to holmer. I virkeligheten er den ytterste en holme, mens den innerste er en halvøy. Langs denne halvøya kan man ligge med baugline, da mestepaten av den er meget ren og fin. Det er en bolt på N-siden og en på S-siden så man må forøvrig enten fortøye i et tre eller slå ned en bolt. 

Tvedestrandsfjorden (Oksefjorden) er vakker. Byen ligger under høye fjell og er meget lun. Flytebryggene i sentrum av TVEDESTRANDer gjestebrygger.

På FURØYA  i Tvedestrandsfjorden kan man ligge på både på sydsiden og på nordsiden med anker akterut. Det er fint å ligge langsetter fjellet  på Furøyas NV-side, altså på Harpelodden innenfor Furuholmen.Furøya

NARESTØ er en av kystens idylliske perler. Her er det en unik samling av skipperhus fra midten av 1700-tallet. Husene er samlet i en landsby med fine gangveier imellom. Skibbrudne negerslaver fra slaveskipet Fredensborg ble angivelig holdt i fangenskap i kjelleren i ett av husene. Gå gjerne opp til veien, ta til høyre og se på utsikten fra kirken.
Det var en dagligvare-butikk her, men den er nedlagt.
Det finnes en kommunal brygge hvor man kan fortøye (fortrinnsvis med anker akter). Tidligere ble brygga benyttet av en rutebåt, men den er innstilt.

DALSKILEN. Her kan man ankre med baugline i land, eller ligge for svai. Fin liten havn. 

Dalkilen

For båter uten mast er det en fin tur å seile rundt Flostaøen. Her er mange fine bukter og badeplasser. 
På Østsiden av Flostaøen like nord for Skindfeldtangen lykt er det mange fine badebukter, hvor dyptgående kjølbåter dessverre ikke kommer inn. De bør utforskes med jolla.Går man inn fra syd i sundet mellom Floastaøen og fastlandet kommer man til KLOKKERØYA . (utenfor Birkenes). Man kan ha baugen inntil øya.

HOVEKILEN  på Tromøya. Det er en lang bukt inn til venstre hvor man kan ligge inntil fjellet eller med anker akter. Havna er utsatt for vind fra S.

TROMLINGEN. På innsiden mot Tromøya er en fin havn, gå inn fra nord. Man kan ligge langsetter land.

Man kan ligge på vestsiden av BUØEN  som ligger på vestsiden av Tromøysundet. Benytt anker akter.

ARENDAL GJESTEHAVN er en stor og fin gjestehavn litt forbi sentrum (Tyholmen) med 150 gjeteplasser. Her er dusj, vaskemaskin og mastekran. Havnen er svært dyr (2001: 190 kr dersom du selv går inn på kontoret og betaler, 250 kr dersom vakta må komme og kreve inn havneavgiften).

Arendal

Syd for Arendal kan man gå mellom Hafsø og Hisøy i et idyllisk, trangt sund.

S i Galtesund S av Arendal ligger BRATHOLMEN. Her er det seilforening med brygge. Det koster 100 kr inklusive dusj og er noe utsatt. 

I SØMSKILEN finnes det flere overnattingsplasser. Det finnes noen plasser hvor man kan ligge med baugline mot land på nordsiden av Asperholmen. Fine holmer.

HESNESØY, bak holmen, er det fint med bolter i øya, anker akter.

GRIMSTAD har mange gjesteplasser. Ø-siden av odden ved Arbeidskontoret har plasser for større båter, mens mindre båter benytter plassene lengre mot N ved det røde huset, som inneholder dusj. Poletter kjøpes i Turistinfoen. Langs land innerst til venstre er også gjesteplasser. Diesel ytterst på utstikkeren. Apotekergården er en fin restaurant. Restaurant Rio (oppover hovedgaten på høyre side like før Kulturhuset med kinoen) har fin pizza, lasagne, salater.

Mellom INDRE OG YTRE MALØY syd av Grimstad finnes noen plasser hvor man kan ligge med baugline i land. Idyllisk og lunt. Det går fint å ankre på svai i bukta på østsiden av Indre Maløy. Jeg loddet  2,3 m under baugen og 1,8 m under hekken. Det går en trang, men godt merket lei inn til Grimstad nord av disse øyene.

Ø av Lillesand ligger GRUNNESUND. Langs fjellveggen N av det grunneste, som kan passeres av HR26, er det forøyningsmuligheter. Fjellet rett opp.

I LILLESAND er det flere gjestebrygger (flytebrygger). Bakenfor i det røde huset er det dusj og vaskemaskiner. Det er drivstoffsalg på odden Ø for innseilingen til havna.

Lillesand

ØSTRE HESTHOLMBUKTA  på Skogerøya S av Lillesand er en fin havn. Man kan ligge på svai eller med baugline mot land mange steder.

Blindleia er helt unik og godt oppmerket, slik at leia er selvforklarende. Benytt gjerne Sjøkartverkets opplevelseskart.

Man kan ligge langsetter fjellet ved VARDEVIG på Åkerøya.

MORTENSHOLMEN er friareal og en fin øy. Man kan ha baugline i land på en rekke steder, bl.a. på sydøstsiden nær odden. Det skal være ugler på øya. Videre er det fint å ligge for svai ved 7- tallet.

Mellom FURØ  og KALVØ  kan man ligge langsetter øyene (”Nilen”).

Sundet mellom Åkerøya og Burholmen (som er øya utenfor) heter KNUTSHAVNSUND også kalt VARDEVIKA. Dette sundet er farbart og en svært fin havn, hvor man kan fortøye langs fjellveggen nesten hele sundet igjennom. Ved N innløp ligger en grunne midt i. Man kan gå inn sundet langs Åkerøya, eller helst langs Burholmen. Ved S-enden av sundet, der sundet er smalest, ligger en gresskledt grunne midt i sundet. Gå langs Burholmen. Vannet er klart og denne gresskledte grunnen unngås ved å gå langs Burholmen der det er sandbunn. 

Knutshavnsund

Knutshavnsund
                                                                         

LUSEKILEN inne i Steindalsfjorden er en av de fineste havner langs Sørlands-kysten. Her kan man ligge med baugline mot land og anker akterut langs et meget langt strandområde. Her er det ingen bebyggelse, og skogkledde svaberg ned mot vannet. Meget lunt. Forbausende få båter har ligget her de ganger jeg har vært her. Ta jolla og ro inn under det høyeste fjellet og gå opp på toppen. Det er fint å ligge med baugline  mot øya (Luseholmen) S av det høye fjellet (Videheia). Videre er det fint å ankre på svai i lagunen SØ av Videheia. I denne lagunen er det brådypt mot N og Ø, men ikke mot S. Innenfor ligger ytterligere en  lagune, men den er for grunn.

BJØRNEVIKA er en liten sidefjord til Vallesverdfjorden NV av Videheia. Denne er ren og fin å seile inn i, og man kan gå helt inn. Her kan man ligge på svai, og man kan legge til langs fjellveggen mange steder. Antgelig er det best å ligge langsetter en fjellhylle midt inne i bukta på vestsiden. Her vokser trær på passe steder for fortøyning, og farvannet er helt rent. Her ligger man usjenert og som i et skogstjern. Det er ingen bebyggelse, og på alle kanter er det skogkledde knauser helt ned til vannet. 

Bjørnevika

Det er dagligvarebutikk i Brekkestø.

ISEFJÆRFJORDEN går V- og N-over fra Blindleia. Det er et synlig skjær foran innseilingen. Like etter innseilingen er et par synlige skjær. Det er greit å gå nær S land. Rett etter en sving på 90 grader mot nord er det fint å ligge langs Ø land. Likeså 200 m lenger N, rett før en brygge. 

Isfjærfjorden

Der det i opplevelseskartet står SKOTTEVIKA er det en brygge hvor utsiden er tilgjengelig for besøkende. Utsatt for SØ vind, ellers fin. I opplevelseskartet av 1992 er det feilaktig angitt drivstoffsalg her.

Ved Randesund ligger øya STOKKEN, som er friareal. Ø av denne er det veldig fint. Gå inn fra SØ, og gå N-over et trangt sund. Langs land (Stokken) er det brygger hvor det er fint å ligge med anker akter. Det er fint å gå tur på øya. Havna er godt skjermet for V-lige vinder, men antagelig utsatt for Ø-lige vinder.

På nordsiden av Stokken er det brygge man kan benytte

 
Nyheter Artikler Tester

Utvalgte artikler

BÅTNYTTWebkamera

Annonser