Alt om Båt - Norges største båtportal
Annonser
Annonser
Temaside :

Havneguide Vest-Agder

Se også webkamera fra havner og marinaer i Norge og utlandet.
Vi samarbeider med Åsmund Tveit i Hallberg - Rassy klubben, og har lagt inn hans havneguide, her på BAAT.no. 
Åsmund Tveit ønsker også innspill fra lesere om flere havnebeskrivelser, samt eventuelle rettinger til de eksisterende. Har du bilder / kart er det også interessant.
Send tips til: Åsmund Tveit
Vi gjør oppmerksom på at hverken vi, Hallberg Rassy klubben eller Åsmund Tveit kan holdes ansvarlig for eventuelle feil / mangler i disse beskrivelsene. De brukes på eget ansvar.
Eventuelt tips oss om andre linker vi også burde ha med ! 


Kvåsefjorden er beryktet på grunn av sjøgang.

Etter å ha passert Randesund kan man gå via Sildevigen nord av Herø. Det ser komplisert ut etter kartet å dømme, men jernsøylene har led-merker og det er bare å følge disse uten problemer. 

TØMMERSTØ Brygge har restaurant, dagligvare og drivstoff.

Tømmerstø

TRESSE I KRISTIANSAND er en fin gjestehavn sentralt i byen. Det finnes nye serviceanlegg med fine dusjer og vaskemaskiner. 
Vest for Kristiansand er det lite trafikk med lystbåter. Når man er lei av å seile i kø på Svenskekysten eller i sentrale Østlandsstrøk, er det deilig å oppleve roen på disse kanter.

SANDVIGDALSFJORDEN innenfor det 6 meter dype sundet kan benyttes til overnatting på svai. Ikke gå for langt inn innenfor sundet, der er det en vannledning.

NY HELLESUND har flere havner. Man kan gå inn fra syd mellom KABELØY og HELLEØY og finne flere brygger, bl.a. opp mot KABELØ. Det er friareal på begge sider. Dette er en meget god havn. Opp mot Helleøy er det en stor brygge som benyttes av ferge, ikke benytt denne brygga. Ved siden av er det en trebrygge hvor man kan fortøye med anker akter (sandbunn) og baugline i brygga. Den østlige delen av brygga er for grunn, men den vestlige delen er dyp og fin. Man kan ligge helt inntil fjellveggen i den vestlige delen av brygga (dypt og rent) og ha et spring fra bolter ytterst på knausen. På land er det fint å grille, og det er toilett og søppeltønner. Fin badestrand. 

Olavssundet mot nord er sperret av luftspenn. (Det skal visstnok være mulig å passere under kraftspennet med 13 m båt dersom man går helt i V i sundet og det må man da det er en stein  Ø i sundet).

Olavssundet

Olavssundet

KILEN på NØ-siden av Helleøy er veldig god. Man kan gå langt inn. Ved "Tyskebrygga" på sydsiden er det dypt nok for båter som stikker 1,40 m (fortøy med anker akter og baugline i land). Men nesten helt innerst på brygga er det for grunt for seilbåter, for det ligger en stein på 1,40 m dybde her. Vanligvis er vannet så klart at man ser steinen, og man kan legge båten til siden for steinen. Innenfor (vestenfor) brygga ved krakkene er det dypt nok for baugfortøyning i land. Videre innenfor brygga er det et parti hvor man kan legge noen båter langs fjellveggen. Det er også mulig å fortøye mot Kalholmen, og i tillegg kan man fortøye mot en annen liten øy i sundet N for Helgeøy, her kan man ligge langs fjellveggen eller benytte anker akter.
Like østenfor Tyskebrygga, ved en liten bukt (på høyde med skjærets vestpynt), er det også dypt nok. Kilen er utsatt for vind fra Ø, men det er mulig å trekke en line over til odden lenger Ø og da ligger man bra.

Kilen

Kilen

Helleøy er en meget interessant øy med et restaurert kystfort fra krigen. Det er mange fine turstier på øya, og utsikten fra toppen ved de to vardene er praktfull. Det er et fint restaurert tysk kystfort på øya. Man kan gå inn i mange bunkers og tunneller. Ta med gode lommelykter. Jeg så hjort på øya sommeren 1991.

I HØLLEN har 50 gjesteplasser og det er butikk, dusj, mastekran og drivstoffsalg.

Høllen

TRYSNES MARINA, Søgne, har 50 gjesteplasser og mastekran.

Trysnes

TÅNEVIGKILEN nord av Vassø lykt er en svært fin og lun bukt med noen muligheter for å ankre med baugline i land, eller man kan ligge for svai. Lun og idyllisk.(men jeg har opplevd at vestavind har tatt forbausende hardt her). Det er en grunne like innefor det trangeste delen av sundet, så gå nær nordre land.

HARKMARKFJORDEN (det står feilaktig Hartmarkfjorden i kartet) er veldig fin, men de fleste vil kanskje (feilaktig) kvie seg for å gå gjennom Strømmen. Før Strømmen er det noen grunner som man ser, og det er greit å gå rundt dem med god utkikk og redusert fart.
Det kan være en del strøm i Strømmen, en gang måtte jeg benytte mye motorkraft for å komme gjennom. Gå på nordsiden av sundet mot land, selv om terrengformasjonene ved første øyekast skulle gi inntrykk av noe annet. Deretter vider fjorden seg ut, og man kan ligge med baugline mot land øst for 8-meteren eller mot øya. Idyllisk. Ingen bebyggelse, furukledde knauser helt ned til vannet. Ankrer man med baug mot øya (bolter finnes), er det en fordel å trekke en lang line fra hekken og inn mot øya nordover for å lette strømmens drag i ankertauet. 

Vest for Kristiansand har jeg ofte solgangs-stiv-kuling. Den varer fra 11.00 om formiddagen og løyer sent på kvelden. Verst er det rundt Tåneset.

TREGDE har marina med drivstoff-salg, dagligvarebutikk og uoppvarmet svømmebasseng.

SKJERNØY er norges sydligste, bebodde øy med 5 gårdsbruk. Havna inn fra Ø (Farestadkilen) er meget god. På Ø-siden inne i havna er det en offentlig brygge merket med blått skilt for Fri-areal. Her kan man ligge med baugline, anker akter. Dette er en meget idyllisk og fin plass. Det er fint å gå tur her, for eksempel over hengebrua og opp til kiosken og videre opp til øyas høyeste punkt, eller man kan gå S-over rundt hele bukta.

MANDAL er en koselig by. Det er fint å gå opp til toppen av Uranienborg, hvor det er fin utsikt. Det er mulig å ligge ved brygge midt i byen, men dette er lite fristende, da det blir mye gatestøv og støy. Det finnes en marina (Sjøsanden Marina) litt nedenfor sentrum. Denne marinaen ligger i et lite pent industriområde, men er en god gjestehavn som har kiosk, dusj, vaskemaskin og diesel. Diesel får man også på et verksted nærmere utløpet av elven.

Sjøsanden

TJAUMSHAVN har to innseilinger, en fra syd og en fra vest. Det første bassenget er antagelig noe utsatt, men det er mulig å gå inn til det innerste bassenget, som er en virkelig fin havn. Gå øst om øya, og i det trange sundet holder man litt mot øst. Rett etter at man har passert det smaleste partiet, skjærer man over til vest for å unngå en stein på 1,1 meters dybde. Gå veldig langsomt. Vannet er klart, så man ser denne steinen. I dette innerste bassenget er det god plass, og fint å ligge på svai, for eksempel ved kartets 5-meter. Man kan muligens også ha baugline i land mot halvøya i vest.
Ifølge "Losen" og "Kysten Vår" skal 1,1 meters steinen innenfor den smaleste delen av det innerste sundet være merket med en privat oppsatt stang, men den har ikke vært der på aldri så mange år.
Selv om det er litt vrient å komme inn, er havna så god at den er vel verdt en overnatting.

FURUHOLMEN (Lindesnes kommune) har 10 gjesteplasser.

Furuholmen

SVINØR er veldig idyllisk, men jeg kvier meg for å fortøye opp i stua til folk. På nordsiden ved ÅVIK er det en molo med bilvei på. Lite pent, men man ligger godt for natten med baugline i moloen. Jeg er aldri avkrevd betaling. Det ligger et vrak av en skøyte kloss opp i moloen innerst. Den ligger imidlertid så dypt og så nærme moloen at den ikke er noe å bry seg om. Slipper man ankeret ut akter på normal avstand fra moloen, går ankeret greit klar av vraket. Det er en landhandel like opp i veien. 

Åvik
Åvik

LILLEHAVN like ved Lindesnes er en fin havn. Den ytre delen, i forlengelsen av moloen, ser ut til å være gjestehavn. Videre ser det ut til å være gjestebrygger foran huset med den lange verandaen. Det er ikke butikk her, men følger man veien oppover, kommer man til en campingplass med kiosk.

Lillehavn
Lillehavn

 Når man går videre for å gå rundt Lindesnes, bør man visstnok ikke gå altfor nærme land, fordi det kan være pålands-strøm. Sjøen kan være mye krappere nærme land, så det kan lønne seg å gå langt ut. Etter å ha passert Neset, er det naturlig å gå inn til Korshavn. Da må man passere mellom Neset og noen skvalpe-skjær som heter Bysa. Disse er godt synlige.

Farvannet mot FARSUND
inneholder mange perler og havnemuligheter.

SELØY syd av KORSHAVN har en god havn. Man går inn fra NØ mellom Østre og Vestre Seløy. Brygga tilhører fiskebåter. Man kan ha anker ut akter, eller ha line til moloen i syd, eller ligge på svai.

Korshavn ligger på RÆVØY. Her er en god havn i Kilen, innseiling fra syd. Man kan gå til K-en i "Kilen" og ha anker akterut og line i land, festet til en stein.

KORSHAVN har en brygge på øya rett på andre siden av sundet ved Rorbuene, like ved noen fiskebåter i opplag. Her kan man ligge langsetter brygga. Korshavn har butikk.

SUTNØY har Lyngdal Friluftsnemnd et anlegg med noen små brygger. Innseilingen er fra NØ. Det er ikke særlig dypt ved bryggene ytterst, men dypt nok for båter som stikker 1,4 m.

Innover Rosfjorden ligger BØRØY. Her er en fin havn i bukten Ø  av navnet "Børø" i kartet. Man kan ha anker akter og baugline i land mot odden i syd. Båter med 12 m mastehøyde kan passere under luftspennet N-over mot Børøybugt.

AGNEFEST innerst i Rosfjorden har brygge med dusj i seilforeningens hus på land. Ved å gå bilveien 500 m Ø-over kommer man til en campingplass med butikk.

Vest av BØRØY ligger KÅLEVIG . NØ av dette stedet er en bukt med ankertegn. Her kan man ha anker akter og baugline i land.

SKARVØY har en fin havn i Viken med innseiling fra syd. Man kan ligge langsetter en brygge utenfor moloen. Det hvite huset tilhører Farsund Dykkerklubb. I den innerste havna kan man ligge på svai, men det er muligens utsatt for vind.
På N-siden av Skarvøy, midt på øya, er det en super havn når vinden er NV (og det er den ofte) opp mot vestre land.
Ved S og V-lig vind er bukta på vestsiden av Skarvøy fin. Det er ingen hytter her.

LANGØY har en superhavn på SØ-siden N av Kjeholmen. Gå inn N av 0,5 meteren, da kommer man inn i en fin og beskyttet havn hvor man kan ligge langsetter fjellveggen der et bildekk er hengt opp.

Man kan gå inn Kveldsundet mot REISVÅG, hvor det er opplagsplass for supply-båter. Man kan ha baugline i øya og ankeret akterut Ø av øya.

Ved innseilingen til Farsund fra syd ligger PRESTØY. Her er en kai på Ø-siden, hvor man kan ligge.

Ø av Prestøy ligger URØY hvor man kan ha baugline i land midt på øya ved 13-tallet, likeså på Ø-siden. 

Vestenfor ligger EIGERØY. I bukta på S-siden ved 5-tallet kan man ha baugline i land.

I EIKVÅG på fastlandet vest av St. Eigerøy kan man ligge langsetter øya S av ankertegnet.

PARADISBUKTA er buktene N av Bjørnsund (sundet mellom fastlandet og St. Eigerøy). Man kan ha baugline i land S av den øya som ligger innenfor 15-meteren, likeså innenfor ankertegnet. Dette er veldig fine havner.

Sydvest for Farsund ved fjordhotellet er det store flytebrygger. Disse har ikke gjestehavner. Derimot er det flytebrygger for en håndfull gjester sentralt i FARSUND. Med så liten trafikk det er på disse kanter, er det god plass. Det er et enkelt dusjanlegg med vaskemaskin (alt gratis) på den andre siden av sundet, ytterst på brygga. Pga mye hærværk har man fjernet myntboksen til dusj, vaskemaskin og tørketrommel, dvs man legger på en mynt, tar den opp og bruker den flere ganger. I praksis er da alt gratis.

Rundt LISTA bør man holde godt ut fra land da det er steiner og langgrundt og strøm.

Når man går rundt Lista i nedsatt sikt og skal til Hidra, kan det være vanskelig å finne Grønevika (søndre innseiling til Kirkehavn). Da er det lurt å fortsette langs Hidra mot NV inntil man finner Rossøya lykt og gå inn Havsund, som er ren og lett å seile inn i.

FEDA Gjestehavn

Feda

KIRKEHAVN på Hidra med innseiling fra vest (Havsund, Rossøya lykt er svak) er et fint og idyllisk sted med fiskemottak og dagligvarebutikk. Brygga i S merket Kommunal Brygge, Landingsplass, kan benyttes. Her er det ferskvann.
Man kan også seile inn i Kirkehavn fra N og fra S. Tidligere var det i søndre innløp et grønt og et rødt lynblink. Disse finnes ikke lengre, men er erstattet av et par gatelys på Ø side. Sundet er trangt, men rent og fint å seile.

Kirkehavn

RASVÅG på Hidra er et større og åpnere sted med flere småbåter. Brygga merket Kommunal Brygge, Landingsplass, kan benyttes. Jeg kunne ikke se at det selges drivstoff her. Restauranten Skipperhuset i Rasvåg skal være en meget god restaurant. Siden de bare har tre bord, må man forhåndsbestille på telefon 38372272.

Rasvåg

YTRE KALVEN er en lang, smal fjordarm på SØ-siden av Hidra. Innseilingen er ren og fin. I den innerste bukta, opp til venstre, (6m i kartet) er det fint å ligge på svai. Svært naturskjønt. Dette må være en av kystens fineste havner.
I gamle dager var det to bare biler på øya, likevel skjedde en kollisjon. Museet Fedrenes Minne i den gamle skolestuen i Rasvåg har mange morsomme klenodier fra helt tilbake til 1400-tallet.

FLEKKEFJORD har 50 gjesteplasser sentralt i byen.

Flekkefjord

TORSØYENE er friareal, beliggende ca 2 nm S for Flekkefjord. Her er det satt opp brygger. Fin havn. 

HBF FLYTEBRYGGA, LEGA har 1-3 gjesteplasser.

HBF Flytebrygga - Lega

Nyheter Artikler Tester

Utvalgte artikler

BÅTNYTTWebkamera

Annonser