Alt om Båt - Norges største båtportal
Annonser
Annonser
Annonser

Havneguide for Vestfold

Se også webkamera fra havner og marinaer i Norge og utlandet.
Vi samarbeider med Åsmund Tveit i Hallberg - Rassy klubben, og har lagt inn hans havneguide, her på BAAT.no. 
Åsmund Tveit ønsker også innspill fra lesere om flere havnebeskrivelser, samt eventuelle rettinger til de eksisterende. Har du bilder / kart er det også interessant.
Send tips til: Åsmund Tveit
Vi gjør oppmerksom på at hverken vi, Hallberg Rassy klubben eller Åsmund Tveit kan holdes ansvarlig for eventuelle feil / mangler i disse beskrivelsene. De brukes på eget ansvar.
Eventuellt tips oss om andre linker vi også burde ha med ! 

 
SVELVIK MOTORBÅTFORENING
 har 3 gjesteplasser og mastekran.

Svelvik

FANTEBUKTA , KOMMERSØYA INNENFOR HOLMESTRAND. Denne bukta ligger på nordenden av Kommersøya. Her kan man gå på begge sider av Kommersøya og inn bukta. Man kan legge baugen inn mot vestre odde. Noen fine nye brygger gjør det lett å fortøye og å komme iland. Antagelig utsatt for N-vind, men jeg har ikke hatt problemer her. Pent område, fine stier å gå en tur på.

Fantebukt på Kommersøysa

Fantebukt på Kommersøysa

I sundet øst for Kommersøya, noen hundre meter S for Fantebukta, ligger GRISEBUKTA , som er den luneste av havnene i området. Her står det en del pæler som ble benyttet av Sande Tresliperi (nå nedlagt) for oppsamling av tømmer. Bryggene og pælene benyttes jevnlig av 15-20 båter og en dugnadsgjeng prøver å holde anleggene ved like, da isen ødelegger pælene.

LØVØEN INNENFOR VEALØS, VED HORTEN . Gå gjennom Vealøsrenna, og vestover. Det ser vrient ut på kartet, men staker og søyler er selvforklarende. Gå ganske nærme odden ved søylen. Man kan ligge med baugen mot den lille øya (som heter Lort). Jeg har ligget mange ganger på svai rett syd for denne, på 5 meters dyp. Selv om det noen ganger har vært kraftig NV vind, som har gått uhindret gjennom Dragsundet, har jeg ikke hatt problemer med ankring (Danforth-etterligning eller Bruce). Problemet har vært å få løsnet ankeret fra leirebunnen. Man kan også ligge på svai øst for Lort (dette er sikkert lunere ved nordavind).

Lort sett fra vest

HORTEN GJESTEHAVN ligger rett nord for fergeleiet, altså sentralt i byen. Det er en fin havn som er godt beskyttet av en molo. Her er diesel, kafé og dusjanlegg. Rett innenfor brygga er det et støre forretningsbygg med mange butikker. Det er gangavstand til Marinemuseet og Fotomuseet som ligger i samme bygning på Karljohansvern. Begge er svært interessante og vel verdt besøk.

Horten gjestehavn

ÅSGÅRDSTRAND Her finnes noen ganske få gjesteplasser i den gamle havna (innerste molo, til venstre mot moloen). Steinbrygga mot land har dels faste plasser, dels kan man ligge her mot betaling. Den søndre havna har en del gjesteplasser, bl.a. langs moloen ved bensinstasjonen og også rett overfor denne. Det er dusj ved kiosken. Følger man hovedveien oppover, kommer man til butikkene.

VALLØ SMÅBÅTHAVN
har 9 gjesteplasser og drivstoff med fjordens billigste diesel.   

Vallø

Når man skal mot Tjøme, kan man gå S-over Granebosundet etter å ha passert Valle. De to over-ett-lyktene i Granebosundet er fine å følge.

EKENES-SUNDET
mellom Føyenland og Nøtterøy. Her er det marina og bunkers. Har gått lengre innover i sundet. Det er for grunt, og Danforthen grep ikke (antagelig for mye gress). Anbefales ikke.

HVALØ
øst av Bjerkøy har en vik på østsiden, hvor man kan ligge med baugline i land.

SYD AV BJERKØY. Her står det et anker i kartet. Lå her en gang, det er noe utsatt for vind, men jeg dregget ikke. 

Det er fullt mulig med HR26 å gå Årøsund.

ARÅS BÅTHAVN har 5-10 gjesteplasser, gratis.

Årås

TJØME BÅTSENTER har 15 gjesteplasser.

Tjøme

GRIMESTADBUKTA  syd av Mågerøy har noen øyer midt i bassenget. Man kan ligge langsetter på østsiden i det smale sundet mellom øyene. Det står noen jernstenger i et sund som ble benyttet tilkjølhaling av båter i gamle dager.

HØNSØKILEN  på innsiden av Hønsø (østpunktet på Tjøme) er en bukt hvor man kan ligge langsetter fjellet på østsiden.

RØSSESUNDET  er fint, men har en bro med seilingshøude 14m.

ORMELET er det marina med drivstoff, kiosk og båtutstyrsbutikk. Skrått over veien var det en dagligvarebutikk, som nå kun har bakervarer.

HAVNA HOTELL
på Tjøme, i Røssesundet. Gjesteplasser. Ikke stedet man ligger for å ha det stille, men ellers bra.

På østsiden av BRØTSØ  med innseiling fra nord kan man ligge langsetter øya, på dens sydøstre siden. Man kan også ligge langs en lang, smal øy på Brøtsøs nordøstre side.

ILDVERKET  har brygge, men er noe utsatt.

VERDENS ENDE  er en fin havn med dusj.

Man kan ligge på nordsiden av LYNGHOLMEN, ytterst, med anker akter.

Sydvest av Bolærne ligger ROPPESTADHOLMEN. Man kan ligge på nordsiden av denne langsetter land.

Sundet mellom LILLE OG STORE HUI vest for Tjøme heter "Port Ami" og man kan ligge med langsiden til. Det bør ikke være for hard N eller S vind, ellers er havna bedre enn man kan tro ut fra kartet.

STAUPER  har mange fine plasser. Man kan gå inn fra øst og vest. Mange av skjærene er merket med private staker. Man kan ligge langsetter den nordre øya. En del steder er det bolter som kan benyttes til baugfortøyning. I sommersesongen er det mye båtfolk på dagsbesøk her.

TALLAKSHAVN på vestsiden av Tønsbergfjorden er en stor, god og kjent havn. Man kan ligge langsetter fjellet i sundet mellom Lakseholmen og Havneholmen (2 meter i kartet, der det er ankertegn). Fine strender. Benytt paraplydregg da det er sjøgress.

SANDEFJORD GJESTEHAVN
har 40-50 gjesteplasser, drivstoff og mastekran.

Sandefjord

KJERRINGVIK ytterst i Sandefjordsfjorden. Lå veldig fint med baugline i land mot Søndre Kjerringholmen.

ULA. Dette er en koselig, men liten havn. Bak moloen pleier det å være fullt av fiskebåter, men det er en flytebrygge innerst i havna. Denne har noen gjesteplasser, og det er dypt nok. Det røde huset innerst til venstre er et nytt servicebygg med dusj og vaskemaskin. Videre er det dagligvarebutikk og bunkers. Det er fin utsikt fra Ulabrand-minnestøtten. 

SVENNER. Det er en fin havn N og Ø for fyret (Fyrhavna). Gå inn fra S slik at den hvite flekken malt på fjellet såvidt er synlig Ø av fyr-fjellet. Da er man i riktig sund og man går klar av skvalpeskjæret. Mot V innenfor fyret er det brygger hvor det er fint å ha baugline, og anker akter. Langs Ø-siden av havna kan man ligge langsetter fjellet. Det er mange søppelstativ rundt på øya. På N-siden av øya er det fin sandstrand.
Den som har ligget en varm og stille måneskinnsnatt på Svenner har vært så nær Paradiset som det går an å konme. Og den som har gledet seg over solvarm sand på stranden på nordsiden av Svenner har heller ikke hatt det vondt. Likeledes er det en opplevelse å sitte høyt på knausene og se det bryte i den sydlige innseilingen, vel vitende om den enkle utseilingen i øst som gjør det mulig å komme ut i ruskevær. Selv har vi, før vi visste om denne leden, gått både ut og inn sydløpet i mye sjø, det går bra hvis man har en motor du stoler på og følger anvisningen for å komme inn og ut.

Ankomst fra syd.
Her finnes en beskrivelse i Arve Johannessens “Kysten Vår” som er fin å bruke. Poenget er å kjøre litt sik-sak mellom brottene og ta peiling på ringen i fjellet. Det kan se vanskelig ut, men har du først gjort det én gang, så kan du det.

Ankomst fra øst
Her er knepet å holde seg så langt nord som mulig. Gå så nær Svennerlandet at du omtrent subber skutesiden i svaberget på styrbord side, slik at du unngår grunna i syd. Med båter som stikker 1,7 m og er 3,30 m bred går det fint.

Ankomst fra vest.
Det ligger en grunne nord i øst/vest-renna, det betyr at du skal holde deg lengst vekk fra øya med fyret på. Så runder du fyrøya og tar peiling på ringen i fjellet og holder godt klar av Murer`n, en stein du skal ha om styrbord.

Fortøyning
Nattehavnen på Svenner er i bassenget NØ for fyret. Det finnes båter som legger seg i bassenget V for fyret, men her har jeg aldri vært. Man kan også ligge i badebukta i nord, men her kan det bli noe svell. Anbefales som daghavn. Stranden er imidlertid verd et besøk, spesielt for barnefamilier. Det går en sti fra sydhavnen og frem til badebukta. 

På fyrsiden er det brygger man kan fortøye til og ha anker østover. Mindre båter kan ligge et stykke inne, men her grunner det opp. Noen pleier å ligge langsetter fjellet i øst, det er riktignok bratt å komme opp, men fester du en bolt med tau, klatrer du fint opp. Det finnes også muligheter for å legge til med baugen mot fjellet og svabergene i øst med  anker ute i bassenget. Det finnes endel faste bolter i fjellet her.

I bassenget ligger du trygt og godt for alle vinder, selv om det kan bli noe bevegelse her dersom det står på fra syd. Ligger du her, kommer du lettest til badebukta med jolle som du ror og drar opp på stranda nord i bukta. Det er fint å gå opp på de dramatiske toppene og se utsikten i 360 grader. Det er også mulig å komme opp i fyret, men sjekk åpningstiden.
Det er ikke vann på øya, men ved badebukta finnes det toaletter. Søppelkurver her og i nordenden av bassenget.

 

 

Fyrhavna Svenner
Fyrhavna Svenner

HAVNHOLMEN  (Sør i Ommane) ligger i en fin bukt i sydenden av Viksfjorden. Her kan man ligge på svai. Videre er det "brygger" langs fjellet rett vest for kartets ankertegn. Her kan man ha baugline i brygga. Det er en fin, barnevennlig sandstrand i sydenden av bukta. 

Havnholmen sett fra vest
Havnholmen
sett fra vest

LARVIK SEILFORENINGS ANLEGG VED TØRBERGHOLMEN. Her er det flytebrygger hvor gjester er velkomne på de grønnmerkede plassene. Man går opp til kiosken og får anvist en plass og betaler (50 kr). Her er dusjanlegg (10 kroner) uten tidsbegrensning.
Det er dårlig holdebunn for Danforth nordvest av Tørbergholmen, ved 2-meteren.

SYDØST I VIKSFJORDEN. Det er fullt mulig å gå til det innerste bassenget i Viksfjorden med HR26. Etter det innerste anker-tegnet, før 4 meteren, holder man mot sydlige land. Deretter nordover vest av Skogholmen i en stor bue vekk fra Skogholmen, og så ut sundet mellom Skogholmen og Vikerø. Gå nærmest odden på Vikerø. Da åpner det seg en fin "lagune", hvor man kan ligge for svai eller med baugline mot Skogholmen eller mot odden vest for 9-meteren. Men ikke gå for nærme nordpynten av Skogholmen i sundet (en stein der på 1,4 meters dyp er lett rødfarget).
En gang jeg overnattet her, var det nesten helt vindstille her inne. Om morgenen gikk jeg ut, og fikk en kuling fra SØ midt i trynet. Da skjønte jeg hvor lun denne lagunen er for denne vindretningen. Stille og fin. Havna er ikke god nok ved kuling fra nord, da landet i nord er flatt. For andre vindretninger og styrker er den god.

STAVERN. Det er ikke lenger gjesteplasser på Dampskipsbrygga som går ut fra hotellet. Det er en stor marina lenger øst. Her er det kroer, butikker, vaskemaskiner, dusj. Mye folk. På en steinbrygge som stikker ut rett syd for bunkersanlegget står det skilt som sier at brygga er reservert yrkesfiskere, men nå er det ingen igjen slik at brygga kan benyttes av fritidsbåter.

CITADELLØYA. Her er det en fin havn inne i bassenget.

NEVLUNGHAVN . Fin havn, men mye trafikk og av og til vanskelig å finne plass. 

Når man skal rundt Rakkebåene, kan man gå den sikre veien og gå syd til Rakkeboene Lys- og Lydbøye. Det er imidlertid sikkert å seile slik at man har Muleberget i syd og Hellene og stakene på Herregårdsboen i nord.

HELGEROA. På sydsiden av stein-brygga er det gjesteplasser. Antagelig best å ligge med anker akter og baug in mot brygga ved kiosken. Langs steinbrygga langer ut er det steiner så der bør man ikke ligge (min båt med 1,4 m dypgående slo nedpå ved lavvann). Antagelig er brygga utsatt for S vind. Sandbunn, langgrundt. Strøm og vann på brygga, pent dusjanlegg, dieselsalg. Bakebutikk like oppe i veien, men lang vei til dagligvarebutikk

BARKEVIKA/BERGSVIKA

Barkevika/Bergsvika
Barkevika/Bergsvika

Nyheter Artikler Tester

Utvalgte artikler

BÅTNYTTWebkamera

Annonser